Toiminta-aikataulu 2018 - 2019

LC Pyhtää - Pyttis ry. viettää tälläkin (2018 - 2019) kaudella perinteistä Lions kirkkopyhää laskien myöskin Jumalanpalveluksen päätteeksi seppeleen sankarivainajien muistopaadelle.

 

TOIMINTASUUNNITELMA

kaudelle

1.7.2018 – 30.6.2019

 

YLEISTÄ

Lions Club Pyhtää-Pyttis ry:n virallinen perustamispäivä on 13. tammikuuta 1973. Yhdistyksen (klubin) tarkoituksena on edistää ja vaalia Lions Club Internationalin toimintaperiaatteita Suomessa ja klubin kotikunnassa Pyhtäällä.

HALLINTO

Sääntömääräinen vaalikokous valitsi 18.04.2018 toimintakaudelle 2018-19 seuraavat virkailijat:

Hallitus

Presidentti                          Matti Luukkainen

I Varapresidentti                 Reijo Hovi

II Varapresidentti                -

Past Presidentti                  Jöran Savolainen

Sihteeri                              Torbjörn Lassas

Rahastonhoitaja                  Lasse Westman

Klubimestari (+kalusto)       Seppo Weppling

Jäsenjohtaja                      Peter Gango

Toimihenkilöt

Nuorisovaihto                     Peter Gango

Quest                                 Raino Ojansivu

ARS-asiamies                      Lasse Westman

Vastuuhenkilöt

Mansikanmyynti                 Torbjörn Lassas

Saaristomarkkinat              Jörgen Ståhl, Seppo Weppling, Rauno Alastalo

Joulumarkkinat                  Matti Luukkainen, Raino Ojansivu ja Rauno Alastalo

Laskiaisrieha                      Jöran Savolainen ja Rauno Alastalo

Lady-yhteyshlö                   sihteeri

Toiminnantarkastajat          Kalle Tulkki, Risto Yrjölä

Varalla

AKTIVITEETIT


Varojen keruu

Klubille on vuosien saatossa muodostunut vakiintunut neljän pääaktiviteetin joukko, joilla lahjoitusvarat pääasiallisesti kerätään.

 • Mansikan myynti ABC Majakan pihalla / kesä-heinäkuu
 • Saaristolaismarkkinat Lököressä (silakan halstraus, telttojen koonti/purku) /elokuu
 • Joulumarkkinat Pyroll Areenalla /marras-joulukuu
 • Talvirieha Huutjärven ”montulla”/ helmi-maaliskuu

Vaihtelevia pienempiä sivuaktiviteetteja, joihin pyritään mukaan ovat

- Navetta Blues Timo Teipillä, makkaranmyynti /heinäkuu

- Tie-kirkko esittelyjä Pyhtään kirkossa /heinäkuu

Aktiviteettien kokonaistuottojen tavoite kaudelle 2018-19 on säilyttää nykyinen n. 6000 €/a taso.

Toimintavuoden aikana neljän pääaktiviteetin kehittämiseen tuodaan lisää järjestelmällisyyttä kokoamalla ja kirjaamalla palautetta ja kehitysideoita edelleen hyödynnettäväksi tulevien tapahtumien suunnittelussa. Aktiviteettien toteutuksessa tarvittavan kaluston ja varusteiden ylläpitoon, kehittämiseen ja säilyttämiseen järjestetään koordinointi osana klubimestarin tehtäviä.

Palveluaktiviteetit

Palveluaktiviteettien osalta klubilla ei valitettavasti ole vakiintunutta toimintaa kuin varojenkeruu aktiviteeteissa. Jo edellisellä kaudella oli tavoitteena kehittää klubille sopivia palveluaktiviteetti- muotoja osallistumalla koeluonteisesti sopiviksi arvioituihin tapahtumiin sekä suunnittelemalla yksi uusi oma palveluaktiviteettimuoto esim. ”Ruskaralli” jossa ulkoilutetaan pyörätuolipotilaita palvelutaloista. Tätä kehitystä tulemme jatkamaan.

LAHJOITUKSET

Klubin järjestämissä aktiviteeteissa kerättyjä varoja lahjoitetaan vuosittain erilaisiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Lahjoitukset kohdistuvat pääsääntöisesti Pyhtään kunnan alueen asukkaiden hyväksi.

Toimintakaudella lahjoituksissa pääpaino säilytetään seuraavilla yhteiskunnan osa-alueilla:

 • Koulut; opettajien koulutus/stipendit/materiaalit/erityisopetusryhmät
 • Vanhustenhuolto; varusteet/materiaalit
 • Haastavat perheet; diakoniatyö/yksittäiset perheet
 • Kansainväliset kohteet (LCI kohteet)

Lahjoitettavien varojen kokonaismäärä vastaa suuruusluokaltaan aktiviteeteilla kerättyjen varojen määrää.

Lahjoitusten kohdentamiseksi tulevina vuosina ja mahdollisten uusien palveluaktiviteettien kehittämiseksi pyritään kauden aikana muodostamaan päivitetty ”tilannekuva” koskien Pyhtään kunnan yhteiskunnallista ja sosiaalista tilaa. Tässä tarkoituksessa kauden aikana pidettäviin klubikokouksiin kutsutaan yhteiskunnan eri osa-alueilta edustajia kertomaan toiminnastaan, huomioistaan ja huolenaiheistaan. 

KLUBIN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Klubin kokouskäytäntöjä jatketaan totutulla mallilla. Toimintakaudella syyskuun ja toukokuun välisenä aikana klubi kokoontuu kahdesti kuussa; hallitus kuukauden 1. torstai ja klubikokous kuukauden 3. tiistai. Kumpaankin kokoukseen ovat kaikki klubin jäsenet vapaasti tervetulleita. Leidit kokoontuvat tarpeen vaatiessa klubikokouksien aikana erikseen. Muualla pidettäviin Lions liiton -kokouksiin osallistutaan erillisen harkinnan perusteella.

Klubin jäsenistö

Nykyisten jäsenten säilyttäminen ja uusien jäsenten saaminen mukaan toimintaan on erityisen tärkeää klubin elinvoimaisuuden turvaamiseksi ja itsenäisyyden säilyttämiseksi lähitulevaisuudessa. Uusien jäsenten hankinnassa korostuu nykyjäsenten henkilökohtaiset kontaktit, mutta myös toiminnan tunnetuksi tekeminen ja julkinen esilläolo.

Toimintavuoden aikana jäsenhankintaa systematisoidaan jäsenjohtajan vetämänä. Julkisen esilläolon mahdollisuudet ja tilaisuudet pyritään hyödyntämään tehokkaasti.

YHTEENVETO

Lions Club Pyhtää-Pyttis on klubina perinteikäs, kotiseutuansa painottava ja toiminnaltaan vakiintunut. Klubin varojenkeruu -aktiviteetit ovat toimivia sekä lahjoitusten saajat ja määrät varsin hyvin kohdennettuja. Aktiivijäsenistö on sitoutunutta ja osallistuvaa, mutta määrä on lasakeva ja uusien pysyvien jäsenten hankinta haasteellista.

Toimintakaudella 2018-19 klubin päätavoitteet ovat:

 • Toteuttaa neljä pääaktiviteettia laadukkaasti, kehittää näitä järjestelmällisesti sekä tunnistaa sopivia uusia palveluaktiviteettimuotoja
 • Lahjoitusten ja palvelun mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi kohdistamiseksi tarvittavan Pyhtään kunnan yhteiskunnallisen tilannekuvan päivitys
 • Uusien jäsenten liittymisen edistäminen nykyjäsenten aktiivisuuden ja klubin näkyvillä olon avulla. Tavoittena 2-4 uuden jäsenen saaminen klubiin.
 • perinteisiä kokousrutiineita keventäen, enemmän yhdessä aikaa viettäen ja mielenkiintoisa alustuksia kuullen.

Lions aatteen motto:          ”We serve” – ” Vi tjänar” – ”Me palvelemme

                                           

Matti Luukkainen, Presidentti 2018-2019